وسواس فکری-عملی (قسمت دوم)

اشكال مختلف اختلال وسواس عملي چيست؟

بر خلاف ديگر اختلالات روان پزشكي مبتلايان به اختلال وسواس عملي دامنه وسيعي از علائم را ظاهر مي سازند.
مثل اختلالات ديگري مثلاً افسردگي و يا وحشت زدگي نيست كه فرد مبتلا علايم مشابهي و تجارب مشتركي داشته باشند. در اختلال وسواس-عملي علائم اختلال بقدري از هم مجزا هستند كه مي توان آن ها را در طبقات جداگانه چه در وسواس فكري وچه در آيين منديها (وسواس عملي )دسته بندي نمود.

انواع وسواس هاي فكري

١-مسئوليت در مورد صدمه يا اشتباه
▫️نگراني يا اضطراب شديد:
-انجام اشتباهاتي كه منجر به صدمه ديدن شخص ديگري مي شود.
آسيب شخصي در نتيجه بي توجهي شما

٢-آلودگي
▫️نگراني يا اضطراب شديد:
-آب دهان ،ادرار،خون
-زباله يا ميكروب ها
-مواد شيميايي
-ميكروب ناشي از حيوانات ويا حشرات
-بيمار شدن به دليل آلودگي
-انتقال دادن آلودگي به ديگران

٣-نظم تقارن
▫️اشتغال ذهني زياد در مورد:
-نظم و دقت
-فكر به اينكه چيزي سر جاي خودش نيست
-تقارن چپ و راست

٤-خشونت و پرخاشگري
-افكار وتصاوير ذهني ناخواسته در مورد:
-صدمه زدن ياكشتن افرادي كه نمي خواهيد به آن ها صدمه بزنيد
-تصاوير ذهني يا افكار خشونت آميز
-حرف هاي ركيك،فحش هاي نژاد پرستانه،توهين و دشنام
-افكار و تمايلات اعصاب خود كن

٥-مسائل جنسي
افكار وتصاوير ذهني ناخواسته در مورد:
-مسائل جنسي ممنوعه
-هم جنس گرايي
-آزار جنسي كودكان
-رفتار جنسي پرخاشگرانه

٦-مذهب-اخلاق
-افكار وتصاوير ذهني ناخواسته در مورد:
-توهين به مقدسات
-رابطه تان با خدا
-جهنم و مجازات و گناه
-اخلاق ودرستي و غلطي كارها
-ساير موضوع هاي اخلاقي يا ناخواسته

٧-وسواس هاي جورواجور
- ابتلا به بيماري پزشكي جدي
-بيماري غيراز اختلال وسواسي -اجباري
-ظاهر فيزيكي تان

‍وسواس_عملي (آيين مندي هاي اجباري)

آيين مندي هاي اجباري رفتارهايي هستند كه به طور مكرر براي كاهش اضطراب وسواسي و بازگرداندن حس امنيت انجام مي دهيد.

١-وارسي_كردن
-تمايل غير قابل مقاومت براي وارسي كردن و دوباره وارسي كردن
-درها،شيرهاي آب،پنجره ها
-اشتباه وحشتناكي مرتكب نشده ايد
٢-آلودگي زدايي
-شستن با تميز كردن افراطي كه ممكن است طبق قواعد معيني باشد
٣-تكرار
-انجام انواع اعمال زير به طور مكرر:
-فعاليت هاي روزمره
-بازخواني
-لمس كردن
-شمردن تعداد دفعات تكرار
-تكرار مجدد
٤-منظم و مرتب كردن
-مرتب كردن اشياء يا نظم مشخصي
-شمردن تا يك عدد زوج براي خنثي كردن عدد فرد
-تلاش در رسيدن به توازن

خرده آيين‌مندي ها
بر خلاف رفتارهاي اجباري كه غالبا طولاني هستند،خرده آيين‌مندي ها كوتاه بوده و مي توانند خيلي ظريف و پنهاني باشند.
-انجام ساير اعمال كوتاه براي كاهش اضطراب وسواسي يا اين احساس كه ممكن است اتفاق بدي بيفتد.
-ماليدن يا تكان دادن سريع دست ها يا لباس ها براي خلاص شدن از شر ميكروب ها

آيين‌مندي هاي ذهني

-فكر كردن به واژه ها،گفته ها، تصاوير ذهني يا عبارات خاصي براي خنثي كردن وسواس ها و اضطراب.
-خواندن مكرر دعا.
-تكرار مستمر فهرست ها.
-مرور مكرر ساير موضوع ها.
-سعي در متوقف كردن يا فرونشاني افكار ناخواسته
-صرف زمان زياد در جهت توجيه منطقي يا تحليل كردن يا درك كردن يك موقعيت يا فكر وسواسي

آيين‌مندي اطمينان جويي

- پرسيدن مكرر يك نوع سوال يا سوال هاي مشابه از مردم
-جستجوي افراطي اطلاعات در اينترنت
-بازخواني كتاب ها،برچسب ها يا ساير منابع اطلاعاتي در مورد ترس هاي وسواسي تان
-تماشاي افراطي ديگران به منظور ديدن اين كه در صورت انجام كار مشابه چه اتفاقي خواهد افتاد؟
-همراه كردن شخص ديگري با خود به عنوان شكلي از اطمينان جويي
-عذر خواهي يا اعتراف يك چيز به طور مكرر

هه ساره فریدونی

نویسنده: هه ساره فریدونی

کارشناس ارشد روانشناسی- شناخت درمانگر- طرح واره درمانی

مشاهده سایر مطالب هه ساره فریدونی
نظرات کاربران
 
 
   
دکتر مهدی قاسمی

دکتر مهدی قاسمی

دکتر مهدی قاسمی روانپزشک و رواندرمانگر