محمد21 اردیبهشت 1397
با سلام جناب دکتر بنده ده روز پیش آخرین جلسه الکتروشوکم(مجموعا شش جلسه)بود...از جلسه دوم الکتروشوک دید چشمام با هم هماهنگ نیستن...احساس غش کردن دارم...تعادلم بهم میخوره...حس میکنم که در خواب دارم زندگی میکنم و دنیا واقعی نیست...مغزم به حدی گیج و منگ که کار کردن با کامپیوتر واقعا سخته...دنیا رو حس نمیکنم...نمیدونم کی هستم...بدنم بیحاله...حرکاتم کند شده...من قبل شوک این مشکلات رو نداشتم...پزشکم فقط میگه خوب میشه...میترسم واسه همیشه اینطوری بمونم...عوارض چه مدتی طول میکشه؟
دکتر مهدی قاسمیدکتر مهدی قاسمی21 اردیبهشت 1397

سلام با پزشک معالجتون مشورت کنید.

دکتر مهدی قاسمی

دکتر مهدی قاسمی

دکتر مهدی قاسمی روانپزشک و رواندرمانگر