ارامش30 خرداد 1397
سلام من19سالمه حدود7ماه پیش پیام های همسرموبایه خانوم توگوشیش دیدم وفهمیدم بهم خیانت میکنه البته ازقبلا هم بهش شک کرده بودم خودش میگه درحدپیام ودیدن بوده نذاشت من برم وقسم خوردکه دفعه آخره این کارشوخیانت نمیدونه واینکه بازم رفتاراش مشکوکه زندگیم پرشده ازترس ودلهره حتی میترسم ازمحیط خونه دوربشم وشوهربهم خیانت کنه شدم آدمی که ازهررفتارشوهرم هزارتابرداشت دارم شوهرم مشاوره نمیادونمیذاره منم برم وخیلی سردرگمم لطفا کمکم کنید

سلام 

مفهوم خیانت در زوج های مختلف فرق می کند و تا حد زیادی وابسته به فرهنگ عمومی و اعتقادات شخصی و فضایی است که ما در آن رشد کرده ایم. لذا مهمتر از این که ارتباط در چه حدی بوده است معنایی است که آن ارتباط خارج زناشویی برای زوج مقابل دارد. برای روشن شدن این موضوعات توصیه من به شما زوج درمانی است.

متشکر

دکتر مهدی قاسمی

دکتر مهدی قاسمی

دکتر مهدی قاسمی روانپزشک و رواندرمانگر