Me21 خرداد 1397
با سلام درمان سوزن هراسی چیست و در چند جلسه امکان پذیر است؟

سلام

اگر منظورتان فوبیای تزریق یا آمپول است ابتدا باید مورد بررسی قرار بگیرید و بعد از آن در مورد تعداد جلسات می توان صحبت کرد

دکتر مهدی قاسمی

دکتر مهدی قاسمی

دکتر مهدی قاسمی روانپزشک و رواندرمانگر