مهدیه مقدم12 مهر 1397
با سلام. من به تازگی حدود ۶ ماهه مادرم را ازدست داده ام خواهرمن شیفته و غرق در کارش هست از قبل از فوت مادرم .... وهمچنان هم غرق کارشه و اصلا بچه ۵ سالش و همسرش و پدرش و هیچ کس براش مهم نیست.... شغلش مدیر داخلی موسسه خیریه برای کودکان کار و خیابان هست!.... و هر روز از صبح تا شب اونجا مشعول کار کردنه.... در حدی غرق هست که خیلی اوقات بچش رو به من میسپره و براش مهم نیست که اصلا بچش چه کار میکنه.... هیچ جا نمیره ....هیچ مهمونی هیچ سفری ....

سلام 

به نظر می رسد ایشان برای دوری از مصایب زندگی به کار پناه برده اند . رواندرمانی می تواند در خصوص ایشان کمک کننده باشد و حتی تغییر رفتار اطرافیان هم کمک کننده است

دکتر مهدی قاسمی

دکتر مهدی قاسمی

دکتر مهدی قاسمی روانپزشک و رواندرمانگر