ژان پال سارتر

  بزرگترین خیانتی که انسان می تواند به خودش بکند… ترس از این است که: دیگران درباره اش چه فکری میکنند

ادامه مطلب

حکمت

  اندرزهای اپیکتتوس حکیم امور از دو دسته خارج نیستند یا در دستان مایند یا خارج از توان ما؛ آنچه حقیقتا در سلطه ی ما قرار دارد امور درونی – یعنی نیات و آرزوها و … – است و نه امور بیرونی – تن و مال و … . آدمی باید دلبستگی و تعلق خاطر و آرزو نسبت به آنچه از آن او نیست را از وجود خود حذف کند تا بتواند با آرامش خاطر به زندگی ادامه دهد. با دلبریدن از امور خارج از خود می توان مقرون به آزادی و آسایش زیست و این همان زندگی حکیمانه است. مبنای این سخن آن ...

ادامه مطلب

عشق

  عشق مشکل ، عشق نیست ؛ بلکه مشکل تاکید بیش از حد بر روی عشق در زندگی است ؛ وقتی بیش از حد بر روی جنس مخالف در زندگی تمرکز صرف داریم و میخواهیم به هر ترتیبی به عشق برسیم ، حالمون خوب نیست و عشق برامون حکم ماده مخدر رو داره تا دردمونو تسکین بده. عشق نباید دوای درد های ما باشه و اگر اینطور باشه و حتی اگر هم بهش برسیم ، مطمئنا عشق سالمی نیست و بیمار گونه خواهد بود. در تحلیل روانی بسیاری از زنان به اینجا رسیدیم که این زنان فقط یک فکر را در سر می پروراندند : ...

ادامه مطلب

حکمت

  #حکمت نباید مردمان را به گونه ای اخلاقی قضاوت کرد بلکه صرفا باید به توصیف واقعیت ها پرداخت زیرا ما از علل انجام امور توسط مردم ناآگاهیم و چه بسا کاری خاص از دید کسی معقول و از دید کس دیگری نامعقول باشد؛ حکم واقعی کردن به جای حکم اخلاقی بدان معنا است که مثلا دزد یا زناکار یا … را آدم بدی ندانیم بلکه بگوییم این دزدی یا زنا یا … فلان تبعات را دارد اپیکتتوس

ادامه مطلب

فرار بزرگ

  تمرین_خودشناسی   فرار بزرگ افکار خاصی در کار هستند تا به شما در دادن آرامش فوری کمک کنند. زمانی‌که از برخی افکار احساس درد و ناراحتی می‌کنید، ساختاری خود ساخته وجود دارد ـ که راه فرار از افکار منفی را برای شما مهیا می‌کند. در گذشته نیز احتمالاً در چنین شرایطی قرار گرفته‌اید که پس از احساس درد و ناراحتی، ساختار فعال‌سازی آسودگی و آرامش را در نظر گرفته‌اید. در این شرایط راه‌هایی برای اجتناب از درد خلق کردید که یا درد و ناراحتی را ...

ادامه مطلب
دکتر مهدی قاسمی

دکتر مهدی قاسمی

دکتر مهدی قاسمی روانپزشک و رواندرمانگر