چرا نمی خوابد (قسمت اول)

«۳ ساله که خواب ندارم و نتونستم یک شب راحت بخوابم!» شکایت این مادر خسته، به خوبی‌ نشان می‌‌دهد که برخی‌ از والدین به دلیل مشکلات بچه در چه جهنمی‌ دست و پا می‌‌زنند. بزرگ‌ترین آرزوی‌ این قبیل والدین این است که بتوانند شبی‌ را تا صبح راحت بخوابند.  با این حال، اتفاق می‌‌افتد که بچه‌ای‌ بدخواب، در خانه‌ی‌ دوستان یا پدربزرگ و مادربزرگ، خوب و راحت بخوابد و پدرومادر وقتی‌ چنین ...

ادامه مطلب

چرا نمی خوابد (قسمت دوم)

‍دکتر مهدی قاسمی متخصص اعصاب و روان/ روانپزشک و رواندرمانگر  سؤال دیگر این است که خود والدین چه‌طور با مقوله‌ی‌ به خواب رفتن بچه کنار می‌‌آیند؟ مادری‌ که با بچه‌اش مدت‌ها تنها می‌‌ماند برای‌ این‌که از شوهرش به دلیلی دور است، و زندگی‌ پرخطری‌ دارد، طبیعی‌ است که دلش می‌‌خواهد تا بچه را در آغوش خودش بخواباند. چنین مادری‌ خواهد گفت: «وقتی‌ اون رو می‌‌ذارم توی‌ تختش و ...

ادامه مطلب
دکتر مهدی قاسمی

دکتر مهدی قاسمی

دکتر مهدی قاسمی روانپزشک و رواندرمانگر