عزت نفس(قسمت چهارم)

راهکارهای برای افزایش عزت نفس ▪️انتقاد برای عزت نفس ضعیف تخریب گر قدرتمندی است. انتقاد انواع مختلفی دارد. برخی انواع حتی سازنده‌اند، وقتی که طرف مقابل تمایل دارد کمکی کند و انتقادش را به شکل پیشنهاد خوبی برای ایجاد تغییر در شما مطرح کند. در غیر اینصورت انتقاد فقط شکست‌هایتان را به شکلی بیهوده به شما یادآوری می کند. بسیاری از موارد فرد منتقد از شما انتقاد میکند تا باهوش‌تر، بهتر یا محق تر از شما به نظر برسد. گاهی هم از کار شما انتقاد میکند تا شما را به انجام کار ...

ادامه مطلب

عزت نفس(قسمت سوم)

راهکارهای برای افزایش عزت نفس ▪️اساس عزت نفس احساس مهربانی به خود است. وقتی به خود احساس مهربانی می کنید خود را درک کرده و می‌پذیرید. اگر اشتباهی بکنید خود را می‌بخشید. انتظارات معقولی از خود دارید. اهداف قابل دستیابی برای خود تعیین می کنید و خود را خوب می دانید. وقتی خودگویی در مورد خود با مهربانی است، یاد میگیرید احساس ارزشمندی خود را به نمایش بگذارید. مهربانی با خود باعث می‌شود کدورتها و رنج و احساس طرد‌شدگی را از ذهن خود پاک نمایید. مهربانی یک مهارت است که ...

ادامه مطلب

عزت نفس(قسمت دوم)

مسئله اول تشخیص اینکه مشکل اعتماد به نفس است یا عزت نفس ؟ اعتماد به نفس فقط در حوزه‌های خاصی وجود دارد و به اصطلاح وابسته به موقعیت است. برای مثال، فرد ممکن است به عنوان والد و شریک زندگی قضاوت مثبتی در مورد خود داشته باشد ولی در موقعیتهای کاری همواره منتظر شکست باشد. شخص دیگری ممکن است خود را فاقد مهارتهای اجتماعی بداند، ولی در حرفه‌اش کار آمد و موفق باشد. اما در عزت نفس پایین که معمولا ریشه در تجارب‌ اولیه زندگی دارد، احساس اشکال کلی‌تر است و ...

ادامه مطلب

عزت نفس(قسمت اول)

تفاوت عزت نفس و اعتماد‌به‌نفس عزت‌نفس یک احساس ارزشمندی‌درونی و کلی است؛ ولی اعتماد‌به‌نفس در یک‌ آیتم خاص و یا یک موقعیت خاص است. ▪️عزت نفس عزت نفس برای بقا و سلامت روانی انسان حیاتی است و یکی از ملزومات عاطفی زندگی است و بدون آن بسیاری از نیازهای اساسی برآورده نمیشود. برای هر انسانی آگاهی از خود جزء یکی از ملزومات زندگی میباشد، آگاهی از خود به معنای توانایی تشکیل یک هویت و اختصاص دادن ارزشی به آن. به بیان دیگر انسان بتواند تعریف کند، ...

ادامه مطلب

رفتار و تمایلات جنسی در انسان

تمایل جنسی یا کشش جنسی ؛ یک حس ذاتی و درونی است که با محرک های درونی یا بیرونی برانگیخته شده و می تواند منجر به بروز یک رفتار جنسی بشود یا نشود. این حس ابتدایی ترین رویداد جنسی در زنان و مردان محسوب می گردد. به طور کلی "تمایلات جنسی" در بر گیرنده ادراک زنانگی یا مردانگی؛ افکار و تخیلات خصوصی و نیز رفتار جنسی میباشد.  وجود فانتزیهای جنسی بخشی از تمایلات جنسی است. تمایلات جنسی به ۴ عامل بستگی دارد: هویت جنسی جنسیت فرد گرایش جنسی رفتار جنسی هویت جنسی: به معنای ...

ادامه مطلب
دکتر مهدی قاسمی

دکتر مهدی قاسمی

دکتر مهدی قاسمی روانپزشک و رواندرمانگر