با دختر خود درباره دوستی‌ با صراحت و صداقت گفتگو کنید.

 درباره ارزش دوستی‌ با دختر نوجوانتان صادقانه صحبت کنید و به او خاطرنشان کنید که با یافتن دوستان جدید دوستان قدیمی‌ را فراموش نکند و اجازه ندهد فرد تازه‌وارد دوستیهای‌ ارزشمند قدیمی‌ را خدشه‌دار کند. وقتی‌ دوستی‌ او با دیگران مشکل و رنج‌آور می‌‌شود از او حمایت کنید: وقتی‌ میانه دخترتان با دوستش به هم می‌‌خورد یا رفتارشان با یکدیگر تغییر می‌‌کند سعی‌ کنید با او صحبت کنید. حق با شماست؛ تجربه به شما ...

ادامه مطلب

چرا پسرها لباس های عجیب می پوشند؟

پسران در سنین نوجوانی علاقه زیادی به دیده و پذیرفته شدن از طرف جامعه دارند؛ بنابراین برای این کار اقدام به عوض کردن ظاهر و نوع پوشش خود می‌کنند. در مواجهه با این گونه مسائل، شما نباید با پرخاشگری و توهین فرزندتان را از تغییر ظاهرش منع کنید، بلکه باید با زبانی خوش و دلیل و منطق مناسب، او را تشویق به پذیرفته شدن از راه‌های دیگری غیر از تغییر ظاهر غیر متعارف کنید. از او بخواهید که رشته هنری یا ورزش مورد علاقه‌اش را به صورت حرفه‌ای ادامه دهد و موفقیت‌ها و قهرمانی‌های ...

ادامه مطلب

نوجوانی و ارتباط

نوجوان هر اندازه دنیا را جایی امن و خوشایند و مثبت ببیند، خودش هم نقش مثبتی در آن بر عهده می گیرد.  نوجوان انسانی آرمانگرا و آسان پندار است که جهان و رویدادهایش را فقط در دوسته خوب/بد یا سیاه/سفید دسته بندی می کند. همین شیوه نگاه به دنیا موجب دلسردی و عصیانگری هایش می شود. کسی که بخواهد به نوجوان یاری بدهد باید بتواند با نگاه او به دنیا نگاه کند. تنها و تنها با شناخت این نگرش نوجوان و همدلی با او می توان نوجوان را به سمت و سوی واقعیت های خوش و زیبا هدایت کرد.

ادامه مطلب
دکتر مهدی قاسمی

دکتر مهدی قاسمی

دکتر مهدی قاسمی روانپزشک و رواندرمانگر