دوست داشتن

  دوست داشتن   کسی در حکم خواندن اوست . در حکم آن است که بتوانیم تمامی جمله‌هایی که در دل دیگری است را بخوانیم …. هولناک‌ترین اتفاقی که می‌تواند میان دو انسان دل‌بسته‌ی یکدیگر روی دهد، این است که یکی از آن دو گمان برد که همه‌چیز دیگری را خوانده است و این سبب گردد که از او دور شود … دل دیگری کتابی است که به تدریج نگاشته می‌شود و جمله‌های آن می‌تواند با گذشت زمان «غنا» یابد. ساخت و پرداخت دل آدمی ...

ادامه مطلب

وابستگی

  وابستگی‌ شاید یکی‌ از دشوارترین وابستگی‌‌ها، وابستگی‌ به اشخاص است. ما فرهنگی‌ داریم که حکم می‌‌کند با دیگران  رابطه   و ارتباط برقرار کنیم. اینگونه بسیاری‌ از اشخاص  مستقل   بودن را تجربه نمی‌‌کنند .  در بسیاری‌ از مواقع کودک به نوجوانی‌ می‌‌رسد، ازدواج می‌‌کند، بچه‌دار می‌‌شود، ...

ادامه مطلب

غلبه بر کمالگرایی (قسمت دوم)

    غلبه بر  کمالگرایی برای‌ غلبه بر کمال‌گرایی‌ باید بتوانیم ضعف و آسیب‌پذیری‌ خود را در مقابل تجربه انسانی‌ِ شرم،  قضاوت   و  انتقاد   بپذیریم؛ تاب‌آوری‌ در مقابل شرم را بیاموزیم و شفقت به خود را تمرین کنیم .  وقتی‌ با خود مهربان‌تر شویم می‌‌توانیم کامل نبودمان را بپذیریم. در جریان پذیرش خودِ ...

ادامه مطلب

صهیمیت، تعهد، و عزت نفس

  صمیمیت ، تعهد و  عزت‌نفس صمیمیت در این روزگار مفهوم متداولی شده است. وقتی‌ با گروه‌های‌ مختلف درباره رسیدن به احساس خودباوری‌ بیشتر بحث می‌‌کنیم، موضوع صمیمیت همیشه مطرح می‌‌شود. آنهایی‌ که می‌‌خواهند بر احساس خودباوری‌ خویش بیفزایند، قبول دارند که صمیمیت برای‌ رشد کردن ضرورت دارد . « صمیمیت چیست ــ چگونه آن را بشناسیم؟ » « از کجا بدانم ...

ادامه مطلب

رهایی از کمالگرایی (قسمت اول)

  رهاکردن_کمال_گرایی کمال‌گرایی‌   به معنی‌ نهایت سعی‌ خود را کردن، نیست. کمال‌گرایی‌ با رشد و پیشرفت سالم فرق دارد. کمال‌گرایی‌ یعنی‌ این باور که ما زندگی‌ و ظاهری‌ بی‌‌نقص داریم، عمل و رفتارمان بی‌‌عیب و نقص است و می‌‌توانیم از انتقاد، قضاوت و احساس شرم دور بمانیم یا آن را به حداقل برسانیم . کمال‌گرایی‌ سپر است. سپری‌ بیست تُنی‌ که ...

ادامه مطلب
دکتر مهدی قاسمی

دکتر مهدی قاسمی

دکتر مهدی قاسمی روانپزشک و رواندرمانگر