پول تو جیبی

پول تو جیبی مقدار پولی است که والدین باهم توافق میکنند که به بچه‌ها بدهند . نکته مهم : پول تو جیبی نباید بدست آورده شود. والدین به اشتباه فکر میکنند پول تو جیبی پاداش رفتار خوب و یا دستمزد کار روزانه بچه هاست و از آن بعنوان وسیله ای برای فشار به کودکان و وادار کردن آنها به اطاعت استفاده میکنند. در واقع پول تو جیبی وسیله آموزشی و تربیتی است که ما میخواهیم از طریق آن به فرزندان حق انتخاب و مسوولیت بدهیم. پول توجیبی صرف نیازهای ضروری نمی‌شود. نیازهای ضروری توسط والدین برآورده ...

ادامه مطلب

چگونه به استقلال شخصیت کودک کمک کنیم؟

اجازه دهید کودک خودش انتخاب کند. (لیوان شیر را نصفه میخوری یا کامل پر کنم؟ امروز میخواهی شلوار آبی را بپوشی یا مشکی را؟ ) هر انتخاب کوچک فرصتی فراهم میکند تا کودک کنترل بر زندگی خود داشته باشد. 🔴 برای تلاش کودک ارزش قایل باشید. (بعضی وقتا در شیشه مربا سخت بازمیشه، بهتره اولش درش رو با قاشق بکوبی) اینکه بگویید "این کار آسون نیست" بهتر است چون اگر بتواند آن را انجام دهد احساس غرور میکند و اگر نتواند دست کم فکر میکند کار سخت بوده ولی اگر بگویید آسان است، اگر بتواند آن را ...

ادامه مطلب

روان‌درمانی تحلیلی چیست؟

‍ روان درمانی تحلیلی چیست؟ روان درمانی تحلیلی نوعی صحبت درمانی ست. بخشی از احساسات ، خاطرات، تعارضات و شیوه های ارتباطی افراد با دیگران میتواند ناخودآگاه باشد و باعث بروز مشکلاتی در افکار و رفتار شود. افکار و احساسات ناخودآگاه از دوران کودکی بوجود می آید. انسان افکار، احساسات و فانتزی‌های خود را خارج از آگاهی نگه میدارد چون آگاهی از آنها خطر برآشفته کردن او را به‌ همراه دارد. ممکن است ترسناک، شرم آور و ناراحت کننده باشد. بنابراین بصورت ناخودآگاه در می آیند ولی از ...

ادامه مطلب
دکتر مهدی قاسمی

دکتر مهدی قاسمی

دکتر مهدی قاسمی روانپزشک و رواندرمانگر